Správa Incidentov

Automatická detekcia incidentov (AID) zefektívňuje a zrýchluje riešenie dopravných nehôd. Systém spoločnosti Citilog identifikuje dopravné incidenty behom niekoľko sekúnd s rekordne nízkym počtom falošných alarmov a možnosťov sledovať vaše operácie v reálnom čase s praktickými údajmi o dopravnej situácii. 

Prehľad produktov Citilog Media


Citilog Media je rodina produktov založená na video analýze určenej pre dopravný priemysel a poskytnutie automatickej detekcie incidentov (AID), zberu dopravných dát (TDC), riadenia križovatiek (IC). Citilog Media je navrhnutý a vyvinutý spoločnosťou CITILOG. 


MediaTunnel

Aplikácia pre pevné kamery v krytej časti komunikácií. Zhromaždujú dopravné dáta ako je počet a druh vozidiel, prejazdový čas, zaplnenosť jazdného pruhu a na základe automatickej analýzy generujú alarmy

  • Zastaveného vozidla, straty viditelnosti, jazda v protismere, zanechanie predmetu na vozovke, detekcia chodca, pomalé vozidlo, počítanie a klasifikácia vozidiel, obsadenosť pruhu, priemerná rýchlosť a doba prejazdu

MediaRoad

Aplikácia pre pevné kamery pre komunikáciu v otvorenom priestore. Eliminuje vlivy počasia a ročnej alebo dennej doby. Na základe automatickej analýzy generuje alarmy

  • Zastaveného vozidla, jazda v protismere, zanechanie predmetu na vozovke, detekcia chodca, pomalé vozidlo, počítanie a klasifikácia vozidiel, obsadenosť pruhu, priemerná rýchlosť a doba prejazdu

VisioPad+

Aplikácia pre otočné (PTZ) kamery. Pracuje s automatickou kalibráciou a nevyžaduje konfiguráciu pri implementácií do prevádzky. Detekuje automaticky v reálnom čase udalosti typu

  • Zastaveného vozidla
  • V prepozícií - Jazda v protismere, zanechanie predmetu na vozovke, detekcia chodca, pomalé vozidlo, počítanie a klasifikácia vozidiel, obsadenosť pruhu, priemerná rýchlosť a doba prejazdu

MediaTD

Systém pre zber dopravných dát. Poskytuje spoľahlivé údaje o premávke, vedie štatistiky a podporuje budúce plánovanie. Ide o technológiu, u ktorej nieje treba zasahovat do vozovky - nahradzuje zemné slučky.

  • Pomalé vozidlo, počítanie a klasifikácia vozidiel, obsadenosť pruhu, priemerná rýchlosť a doba prejazdu

MediaCity

Aplikácia, ktorá poskytuje informácie v reálnom čase o prítomnosti vozidiel na križovatkách. Automaticky sú detekované udalosti

  • Zastaveného vozidla, jazda v protismere, zanechanie predmetu na vozovke, detekcia chodca, pomalé vozidlo, počítanie a klasifikácia vozidiel, obsadenosť pruhu, priemerná rýchlosť a doba prejazdu

MediaIntruder

Systém detekcie a pohybu osôb pre zaistenie perimetru a odhalenie neautorizovaného prístupu do stráženého priestoru. Vhodné pre zabezpečenie letísk, tunelov, mostov a ďalších objektov.

  • Automatická analýza detekcie osôb MediaIntruder
  • 4D modelovanie (3D + čas), špecifikácie trajektórie, klasifikácia, multizónová definícia a korelácia, adaptácia na zmeny počasia a svetla.

 

MediaVMS

Plne kompatibilný s Citilog video analyzačným softwarom. Video manažment systém v kombinácii s inteligentnou video analýzou je kompletné video dohľadové a video detekčné riešenie pre aplikácie ako sú dopravné infraštruktúry, mesta a verejné miesta.


 
Image

Rýchlejšia a inteligentnejšia detekcia nehôd

Či už sa projekt nachádza v kritickej infraštruktúre mostov, diaľnic alebo tunelov možnosť manažovania nehôd v premávke závisí od okamžitých a presných informácii. Bez ohľadu na miesto kde sa nehoda stane, je nutné spoľahlivo a v čase detekovať, čo môže v určitých situáciach aj zachrániť životy.
Image

Vytvorte si svoje riešenie správy incidentov

Riešenie pre správu incidentov je postavené na analytickom module, Citilog CT-IM Analytics, konfiguračnom a údržbovom module Citilog CT-Center avoliteľnom klientskom rozhraní Citilog CT-Center. Riešenie môže tiež ľahko spolpracovať s VMS tretích strán alebo s vyhradeným systémom riadenia dopravy.

Kamery ako automatická detekcia incidentov (AID)

Riešenia pomocou systému Citilog dokážu premeniť bežné kamery na snímače automatickej detekcie incidentov (AID). Pomocou tejto technológie dokáže systém vytvoriť komplexnú detekčnú sieť, ktorá zaznamená každú časť vozovky. Implementácia môže byť zabezpečená cez serverové riešenie alebo priamo cez danú kameru. Toto najmodernejšie riešenie dokáže detekovať a upozorniť operátorov o zmene stavu v priebehu sekúnd. Vďaka najnovšej technológii CT-ADL (Citilog aplikovaný deep learning), ktorý využíva silu učenia sa na elimináciu falošných poplachov - pri zachovaní dnešnej vysokej presnosti detekcie.