DOPRAVNÉ ŠTATISTIKY

Dopravné štatistiky sú stavebnými  kameňmi dopravných informácií a riadenia. Štatistiky a zber dopravných dát v reálnom čase. Citilog je spolahlivý nástroj pre zber dát z dopravných kamier alebo vyhradených video senzorov pre sledovanie premávky. Citilog vedie štatistiky a podporuje budúce plánovanie.

Prehľad produktov Citilog XCAM, SMARTCAMS


Citilog XCAM je rodina produktov založená na video analýze určenej pre dopravný priemysel a poskytnutie automatickej detekcie incidentov (AID), zberu dopravných dát (TDC), riadenia križovatiek (IC). Citilog XCAM a XCAM-Edge sú navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou CITILOG.

Citilog SmartCams je kombinácia Citilog SmartTraffic software aplikácie a IP kamier AXIS s aplikačnou platformou. Softwarová analýza, ktorá je priamo inštalovaná do kamier AXIS s aplikačnou platformou ARTPEC-4 alebo ARTPEC-5. Citilog SmartTraffic software je určený k automatickej detekcie incidentov (AID), zberu dopravných dát (TDC), riadenia križovatiek (IC).


XCAM-Edge

Zber dopravných dát:

 • Počítanie vozidiel
 • Klasifikácia vozidiel
 • Priemerná rýchlosť
 • Obsadenosť
 • Stupeň dopravy

XCam-td+ a XCam-Edge-td+

Traffic Data - video senzor pre sber dopravných dát:

 • Prezencia vozidiel
 • Počítanie vozidiel
 • Klasifikácia vozidiel (štandard 3 triedy)
 • Priemerná rýchlosť - tj. rýchlosť celého dopravného prúdu
 • Stupeň dopravy (štandard 5 stupňov)

SmartTraffic-AID zber dopravných dát:

 • Počítanie vozidiel
 • Klasifikácia vozidiel
 • Priemerná rýchlosť
 • Obsadenosť
 • Stupeň dopravy

SmartTraffic-td

Aplikácia pre zber dopravný dát

 • Počítanie vozidiel
 • Klasifikácia vozidiel (3 triedy)
 • Obsadenosť
 • Stupeň dopravy (5 stupňov)

Spoľahlivé dopravné informácie v reálnom čase

Dopravné informácie a dopravné štatistické údaje sú centrálne údaje pre každodennú prevádzku miest a operátorov diaľničnej dopravy. Citilog ponúka spoľahlivé a nerušivé riešenie na zhromažďovanie, organizovanie a vytváranie použiteľných údajov a štatistík prenosu z vyhradených kamier alebo ako doplnok ku kamerám sledujúcim dopravu. Pre maximalizáciu flexibility a ľahkej implementácie riešenie Citilog Traffic Statistics využíva silu cloudu. Prístup ku dátam a pochopenia aktuálnej dopravnej situácie je možné jednoduchým spôsobom ako keby ste otvárali len okno web prehliadača.

Zostavte si svoje riešenie dopravných štatistík.

Dopravné štatistické riešenie je postavené na analytickom module, Citilog Traffic Statistic Analytics Citilog CT-TS, konfiguračnom a údržbovom module Citilog CT-Center a buď na miestnom operátorskom rozhraní Citilog CT-Center Client alebo na webovom klientovi Citilog CT- Cloud.