Detekcia vozidiel ADR/ANPR/HAZMAT


Systém Citilog AID v spolupráci s detekčným hardwarom Mikropak, Visipak zabezepčuje automatickú detekciu rozpoznávania vozidiel prevážajúcch nebezpečný náklad. Systém automaticky rozozná zo špeciálnej značky ADR tzv. kemlerov kód, ktorý označuje triedy bepečnosti a charakterizuje prevážaný nebezpečný náklad a automaticky upozorní obsluhu na prítomnosť vozidla. Súčasne, obsluhe ponúkne aj z databáze presný popis nákladu, aby v prípade nebezpečnej udalosti bepečnostne požiarne jednotky vedeli o aký typ zásahu sa jedná.

Zároven systém umožňuje aj detekciu značiek vozidiel (ANPR), meranie úsekovej rýchlosti a spracovanie incidentov na úrovni bezpečnosti dopravy.


Image

Príklad ADR tabuľky


Viac o normách ADR , resp. prevážaniu nebezpečného nákladu si možete prečitať tu:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-ceste-462/adr-2019

Prehľad produktov pre ANPR/ADR/HAZMAT


Micropak

Integrácia: Automatické rozoznanie evidenčného čísla, Rozoznávanie značiek prepravy nebezpečného tovaru. Proces rozoznávania prebieha v kamere.

Jednoduchá inštalácia: Kamera sa automaticky prispôsobý prostrediu a svoje parametre nasvietenia a filmovania automaticky upravý pre optimálne použitie v danom priestore. Nastavenia kamery (kompresia, frekvencia atď.) môžu byť upravené na diaľku.

Podporuje rýchlosti vozidiel až do 250km/h

IP67 pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Prenášanie videa v reálnom čase (Štandard RTSP)

Podpora 60 snímkov za sekundu


Image
Image

Visipak, Visipak OV

Plne integrované automatické rozoznanie evidenčného čísla prebieha priamo v kamere. 

Jednoduchá inštalácia: Kamera sa automaticky prispôsobý prostrediu a svoje parametre nasvietenia a filmovania automaticky upravý pre optimálne použitie v danom priestore. Nastavenia kamery (kompresia, frekvencia atď.) môžu byť upravené na diaľku

Podporuje rýchlosti vozidiel až do 250km/h

Prenášanie videa v reálnom čase (Štandard RTSP)

Flexibilita: Možnosť nastavenia detekcie od 4 do 30 metrov

Podpora 60 snímkov za sekundu

Možnosť okamžitej rýchlosti: VISIPAK ponúka veľmi presné meranie okamžitej rýchlosti vozidla založenej na analýze evidenčných čisiel a ich trajektóri. Táto funkcia môže byť použitá na edukačné zdôraznenie rýchlosti, alebo pre štatistiky. 

Visipak OV: Pomocou druhého prehľadu HD farebnej kamery, rozšírené možnosti zariadenia poskytujú vysoko kvalitné RTSP/H264 video záznamy a snímky.